Į PRADŽIĄ
KĖGŽLIO EŽERAS, RUNIONIŲ KAIMAS, ALANTOS SENIŪNIJA.
1915 m. birželio 1 d. Alantos valsčiuje, Runionių kaime gimė VLADISLOVAS TELKSNYS (1915-2018). Būsimas publicistas, memuaristas užaugo sodyboje, kurios kalno papėdėje tyvuliavo Kėgžlio ežeras. V. Telksnys lankė Alantos pradžios mokyklą, vėliau Molėtų progimnaziją, kurią baigęs išvyko į Kauną. Sunkius gyvenimo išbandymus patyręs ir Štuthofo koncentracijos stovykloje su Baliu Sruoga kalėjęs Vladislovas Telksnys parašė ne vieną atsiminimų knygą. Knygoje „Nuo Kėgžlio ligi Aluntos“ memuaristas gana plačiai aprašė savo vaikystės gimtąsias vietas: „Mano vaikystė prabėgo Runionių kaime, prie nedidelio Kėgžlio ežero – buvusios vandens paukščių karalystės. Tėviškės atsiminimų vaizdai man tebešviečia dosnia vaikystės šviesa. Iš čia, dairantis po kalvotus laukus, platėjo akiratis, nusitiesė keliai į apylinkes ir dar gerokai toliau, iš kur dažnai sugrįžtama mintimis“.