Į PRADŽIĄ
JONO GAIDŽIO–GAIDAMAVIČIAUS KAPAS, ALANTA.
1860 m. rugsėjo 14 d. Kaniūkų kaime, Alantos valsčiuje, Gasparo Gaidžio ir Uršulės Pagalytės šeimoje gimė JONAS GAIDYS–GAIDAMAVIČIUS. Baigęs Alantos pradžios mokyklą, jis mokslus tęsė Peterburge, Varšuvoje, įsitraukė į aktyvų lietuvių tautinio sąmoningumo žadinimą, tapo vienu iš iniciatorių įsteigiant laikraštį „Varpas“. Grįžęs į gimtąjį kraštą, čia 1911 m. gruodžio 30 d. mirė. Jo kūnas atgulė Alantos miestelio kapinėse. J. Gaidžio–Gaidamavičiaus kapą papuošė ąžuolinis koplytstulpis, kurio autorius – tautodailininkas Stanislovas Karanauskas. 1996 m. šis kapas įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, o 2000 m. paskelbtas kultūros paminklu. Ant koplytstulpio iškalti bendražygio Vinco Kudirkos žodžiai: „Tai skambink, „Varpe“, tegul gaudimas tavo išilgai, skersai eina per Lietuvą“. 2011 metais Alantos miestelio centre, greta Alantos gimnazijos pastato, atidengtas atminimo paminklas: „Čia mokėsi, gyveno ir dirbo (1908–1911) Molėtų krašto šviesuolis, Lietuvos kultūros ir raštijos atstovas, vienas iš laikraščio „Varpas“ steigėjų ir redaktorių Jonas Gaidys–Gaidamavičius“.