Į PRADŽIĄ
JUOZAPO LIDEIKIO KAPAS SUGINČIŲ ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS ŠVENTORIUJE, SUGINČIAI.
1895–1898 metais Suginčiuose kunigavo JUOZAPAS LIDEIKIS (1858–1898). Šis kunigas pasižymėjo aktyvia veikla – mokė vaikus, rūpinosi knygų vertimu ir finansavo jų leidimą, rašė straipsnius, platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Kunigo lėšomis išleistos pirmosios lietuviškos mišios, parašytos Juozo Kalvaičio. Spėjama, jog, gyvendamas Suginčiuose, Juozapas Lideikis parašė dalį savo pasakėčių. Vis dėlto, iki šiol išlikusios tik 8 kunigo sukurtos pasakėčios. Kun. Juozapas Lideikis daug dėmesio skyrė ir Suginčių bažnyčiai, jos tvarkymui. Suginčiuose miręs J. Lideikis palaidotas miestelio Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios šventoriuje. Kunigo atminimą mena ant antkapio išrėžti žodžiai: „Vienas ryškesnių ano meto mūsų pasakėtininkų“. Šis kapas yra paskelbtas kultūros paminklu.