Į PRADŽIĄ
PETRO KRAUJALIO GIMTOJI SODYBA IR KOPLYTSTULPIS, ŽAGARŲ KAIMAS, MINDŪNŲ SENIŪNIJA.
Žagarų kaime, Molėtų valsčiuje (tuomet Labanoro parapijoje), 1882 m. liepos 8 d. gimė PETRAS KRAUJALIS (KRAUJELIS) (1882–1933). Jis – Stepono Batoro universiteto lietuvių kalbos profesorius, „Aušros“, „Lietuvos kelio“, „Vilniaus garso“, „Vilniaus varpo“ redaktorius, publicistas, lietuviškų mokyklų steigėjas, įsijungęs į knygnešių veiklą. Gimtasis kraštas P. Kraujaliui buvo labai svarbus: dažnai lankydavosi gimtajame Žagarų kaime prie Stirnių ir daug savo straipsnių pasirašydavo Vieštauto slapyvardžiu (Vieštautas – Stirnių ežero pusiasalis). Greta Stirnių ežero esančios kunigo gimtosios sodybos kieme 1992 metais iškilo koplytstulpis (autoriai tautodailininkai E. Židonis, A. Seibutis, A. Petrošius), skirtas šios asmenybės atminimui: „Šioje sodyboje gimė Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, kun. prof. Petras Kraujelis“.