Į PRADŽIĄ
REMIGIJAUS GRAŽIO ASMENINIAI DAIKTAI, MOLĖTŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KRAŠTOTYROS FONDAS.
Gimė 1943 m. sausio 4 d. Molėtuose. Tyliuoju Aukštaitijos poetu įvardijamas REMIGIJUS GRAŽYS aktyviai dalyvavo literatūriniame molėtiškių gyvenime – buvo rajono literatų brolijos narys, 1996 ir 2006 metais literatūrinės Kazio Umbraso premijos laureatas, globojo jaunuosius krašto kūrėjus. Poetas ilgą laiką dirbo rajono laikraščių „Pirmyn“ (dabar – „Vilnis“) redakcijose. 2012 m. kovo 8 d. R. Gražys buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. Visgi džiaugtis šiuo įvertinimu tiek pačiam poetui, tiek Molėtų visuomenei teko neilgai – tų pačių metų balandžio 5 d. Remigijus Gražys mirė. Po R. Gražio mirties poeto žmona Regina Molėtų viešajai bibliotekai padovanojo jo rankraščių archyvą bei asmeninius daiktus. Visa tai sudaro apie 400 eksponatų: eilėraščių rinkiniai, laiškai, nuotraukos, garbės raštai, sveikinimai, piešiniai ir kt. R. Gražio daiktai saugomi Viešosios bibliotekos Kraštotyros dokumentų fonde. Taip pat poeto atminimui skirti prie Molėtų viešosios bibliotekos įėjimo lankytojus pasitinkantys jo žodžiai: „Vieta, kur veltui dalijama išmintis“.