Į PRADŽIĄ
INTURKĖS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIA, INTURKĖ.
1924–1940 m. Inturkėje klebonavo knygnešys STANISLOVAS ŠLAMAS (1866–1951). Kunigas Inturkėje prisimenamas kaip kultūros renginių organizatorius, tėvynės mylėtojas ir aktyvus lietuvybės propaguotojas, prašęs ir gavęs leidimą pamaldas laikyti lietuvių kalba. Inturkės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios kompleksas 1996 metais įtrauktas į kultūros vertybių registrą. 1948 m. jau ligotas kun. S. Šlamas apsigyveno Joniškyje kaip altarista. Čia ir mirė. Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje esantis kunigo kapas 1993 metais paskelbtas regioninio lygmens valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe.