Į PRADŽIĄ
GIEDRAIČIŲ ŠV. BALTRAMIEJAUS BAŽNYČIA, GIEDRAIČIAI.
Kamaraučiznoje, prie Giedraičių yra gimęs JUOZAPAS ARNULFAS GIEDRAITIS (~1754–1838). Jis, būdamas Žemaičių vyskupu, steigė parapijines mokyklas, rūpinosi religinėmis knygomis, į lietuvių kalbą išvertė ir finansavo Šv. Rašto leidimą, domėjosi poezija, literatūra, filosofija, rėmė knygų leidybą. J. A. Giedraitis palaidotas Varniuose, o jo širdis, priešmirtiniu prašymu, perkelta į Giedraičius ir įmūryta Šv. Baltramiejaus bažnyčios presbiterijos sienoje.