Į PRADŽIĄ
ATMINIMO PAMINKLAS DOMICELEI GRAUŽINYTEI–PALEVIČIENEI, GIEDRAIČIAI.
1883 m. Martyniškių dvare gimė ir gausioje Graužinių šeimoje užaugo DOMICELĖ GRAUŽINYTĖ–PALEVIČIENĖ. Būdama vos penkiolikos metų, ji Giedraičių apylinkėse slapta platino Prūsijoje spausdintus lietuviškus spaudinius. Net ir tai, jog Domicelė buvo suimta ir nubausta, nesutrukdė jai toliau užsiimti knygnešės darbu. Graužinių šeimai priklausęs Martyniškių dvaras tuo metu buvo tapęs lietuvybės centru. Šiandien teišlikę Martyniškių dvaro griuvėsiai Giedraičių miestelio Martyniškių gatvėje. 1901 m. ištekėjusi ji išsikėlė gyventi į Vilnių ir ten tęsė slaptų lietuviškų spaudinių platinimą, įsitraukė į lietuvių organizacijų veiklas. 1928 metais mirus D. Graužinytei–Palevičienei, jos kūnas atgulė Vilniuje, Šv. Petro kapinėse. 1998 metais senosiose Giedraičių miestelio kapinėse esančioje Gražinių šeimos kapavietėje pastatytas atminimo paminklas, skirtas knygnešei Domicelei Graužinytei–Palevičienei ir jos broliui Lietuvos kariuomenės savanoriui, diplomatui Kazimierui Graužiniui.