Į PRADŽIĄ
JONIŠKIO ŠV. APAŠTALO JOKŪBO BAŽNYČIA, JONIŠKIS, MOLĖTŲ RAJ.
1959 m. į Kaišiadorių vyskupiją buvo paskirtas kunigas ČESLOVAS KAVALIAUSKAS (1923–1997). Kurį laiką jis kunigavo Molėtuose, 1961–1966 m., 1973–1974 m., 1989–1990 m. – Dubingiuose, beveik metus – Stirniuose, o 1978 m. ir 1986–1988 m. – Joniškyje (Molėtų raj.). Buvęs politinis kalinys kun. Česlovas Kavaliauskas 1967–1970 metais iš graikų kalbos išvertė „Naująjį Testamentą“. Kiti kunigo darbai – teologinio turinio straipsniai, paties rašytos eilės ir į lietuvių kalbą versta poezija. 1974 metais dirbdamas Dubingiuose, Č. Kavaliauskas pradėjo rašyti „Trumpą teologijos žodyną“, taip pat ėmėsi versti „Senąjį Testamentą“ (išvertė 23 knygas). Šventimų 50-mečio proga kun. Česlovui Kavaliauskui suteiktas Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II-ojo apaštalinis palaiminimas. Kunigo poezijos rinktinė „Pažadėtoji žemė“ išleista tik po jo mirties. Asmeniniai kun. Česlovo Kavaliausko daiktai saugomi Dubingių bibliotekoje.